Få styr på boligens skøde ved salg eller overdragelse

25 november 2019 Astrid Pedersen
Få styr på boligens skøde ved salg eller overdragelse

Når et hus eller en lejlighed skifter hænder, skal der i denne forbindelse ordnes en del papir arbejde. Det er en selvfølge at der i relation til en decideret bolig handel skal underskrives en købsaftale imellem køber og sælger. Når en bolig overdrages, er det vigtigt at få udfærdiget en aftale desangående – især hvis der er tale om en overdragelse i forbindelse med en skilsmisse eller et samlivs ophør, hvor den fraflyttendes part i boligen enten overdrages til den blivende, eller en af parterne købes ud.

Det samme gør sig gældende hvis boligen er en del af et dødsbo, som overdrages til en af de efterlevende. Og i alle tilfælde er det meget vigtigt, at det til boligen hørende skøde opdateres og tinglyses på ny.

Hvorfor er det vigtigt at skødet er opdateret?

Skødet kan måske synes småt og ubetydeligt i forhold til megen af den øvrige dokumentation, som omgiver bolighandelen eller overdragelsen. Et skøde indeholder trods alt kun stamdata på boligens ejer samt boligens pris og eventuelle finansierings metode ved handelen. Men den afgørende faktor er, at skødet er offentligt tilgængeligt.

Et skøde registreres ved tinglysning i det online register, som kaldes Tingbogen, og som er tilgængeligt for alle med internet adgang. Derfor er skødet din eneste officielle dokumentation for dit retmæssige ejerskab over huset eller lejligheden.

Få hjælp til opdatering og tinglysning af dit skøde

I praksis betyder dette, at forrige ejer kan optage lån i din bolig eller sælge den videre, såfremt det stadig er ham eller hende, som står opført i skødet som boligens aktuelle ejer. Långivere og ejendomsmæglere forholder sig nemlig kun til oplysninger i Tingbogen, når de skal fastslå en boligs ejerforhold. Derfor er det vigtigt, at dit skøde altid er opdateret.

Du kan få professionel hjælp til opdatering og tinglysning af dit skøde, og se skøde priser, på eboligadvokat.dk

Flere Nyheder